اطلاعات تماس

https://aria-sazeh-houshmand.com/
[ معرفی شرکت]

شرکت آریا دژ سازه هوشمند

شرکت آریا دژ سازه هوشمند ( سهامی خاص ) در تاریخ 1399/08/14 با شماره ثبت 74357 در اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

موضوع فعالیت شرکت عبارتست از :

ساخت مجموعه های ساختمانی مسکونی و غیر مسکونی و ارائه کلیه خدمات اجرایی و پیمانکاری پروژه ها و …  .

[ نمونه پروژه ها ]

اجرای دیوار و پنجره سوله ترمینال ضبط پسته

https://aria-sazeh-houshmand.com/