اطلاعات تماس

[هیئت مدیره]

هیئت مدیره شرکت آریا دژ سازه هوشمند

هیئت مدیره شرکت طبق بخش پنجم اساسنامه متشکل از سه عضو می باشد . اعضای فعلی هیئت مدیره شرکت آریا دژ سازه هوشمند عبارتند از :

  • آقای سید کاظم نعیمی تاجدار به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
  • آقای سید محمد موسوی خواه به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
  • آقای جواد غلامی به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیر عامل
[ هیئت مدیره]

اعضای هیئت مدیره

https://aria-sazeh-houshmand.com/

مهندس جواد غلامی

[ رئیس هیئت مدیره ]

مهندس جواد غلامی

https://aria-sazeh-houshmand.com/

مهندس سید کاظم نعیمی تاجدار

[عضو اصلی هیئت مدیره ]

مهندس سید کاظم نعیمی تاجدار

https://aria-sazeh-houshmand.com/

مهندس سید محمد موسوی خواه

[ نائب رئیس هیئت مدیره ]

مهندس سید محمد موسوی خواه